18eighteen วิธีสแกนคิวอาร์โค้ด

บนกล่องมีคิวอาร์โค้ดแบบนี้

วิธีการตรวจสอบสินค้าเอธ-ธีน

???????? การสแกน QR code????????
1.ขูดแถบสีเทา
2.สแกน QR code
3.ใส่ชื่อนามสกุล
4.เบอร์โทร
5.ช่องรหัสตัวแทน ถ้าเป็นลูกค้าไม่ต้องใส่
6.กดตรวจสอบ

หลังสแกน จะขึ้นให้กรอกข้อมูลแบบนี้ ลูกค้าก็ไม่ต้องใส่รหัสตัวแทน